Loading...

2.20.2554

รู้จักต้นไม้กัน


ต้นไม้นั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ที่จะนำมาให้ดูวันนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี่ยงของต้นไม้เท่านั้นแต่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนประโยชน์ของต้นไม้มีดังนี้
1.ต้นไม้จะ ช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวัน ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพ ของเรา
2. ช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้
เกิดภาวะโลกร้อน
3. เป็นร่มเงา บังแสงแดด ให้เกิดความร่มรื่น
4. เป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่า
5. พืช ผล สามารถนำมารับประทานเป็นอาหาร หรือ ยารักษาโรคได้
6. เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เนื่องจากที่บริเวณราก ที่ดูดซับน้ำ และ แร่ธาตุ เป็น
การกัก เก็บน้ำไว้บริเวณผิวดิน
7. บริเวณรากของต้นไม้ ที่ยึดผิวดิน ทำให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิวดิน
ป้องกันการพัง ทลายจากดินถล่ม เนื่องจากมีรากเป็นส่วนยึดผิวดินอยู่ ตัวอย่าง
ที่เห็นเด่นชัด คือ การสาธิต การนำหญ้าแฝกมาประยุกต์ ป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระปรีชา สามารถของพระมหากษัตริย์ ประเทศของเรา
8. เป็นแนวป้องกัน การเกิดน้ำท่วม เนื่องจาก เมื่อเกิดสภาพที่น้ำเกินสมดุล ท่วมลงมา
จากยอดเขา จะมีแนวป่า ต้นไม้ ช่วยชะลอความแรง จากเหตุการณ์น้ำท่วม
9. ลำต้น สามารถ นำมาแปรรูปทำประโยชน์ ต่างๆ เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย สะพาน
เฟอร์นิเจอร์ เรือ
10. การปลูกต้นไม้ เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่ง

2.19.2554

10 อย่างที่เราก็ทำได้
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกนึกว่ามันเป็นเรื่องที่แสนจ ยากเย็นนั้นจริงแล้วมันมีวิทีที่ง่ายแล ไม่ยุ่งยากเลยแต่เราทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันทำคนล ไม้คนล มือจึงจ ทำให้บ้านเมืองหรือ ลกของเราน่าอยู่ขึ้น แล ยังเป็นการรักษาชีวิตของเราอีกด้วย  วันนี้เอาไป 10 วิ ทีพอก่อน

1. วิธีเก็บขวดแก้ว ที่ใช้แล้ว ขวดแก้วทุกชนิดที่ บรรจุของเมื่อใช้แล้ว ควรทำ ความสะอาด และแยกชนิดของแก้ว และแยกสี ของแก้วด้วย
2. วิธีเก็บกระป๋อง อลูมิเนียมที่ใช้แล้ว นำกระป๋องอลูมิเนียม ที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบน ก่อนทิ้ง หรือขายแก่คนรับซื้อ เศษโลหะ
3. น้ำสะอาดมาจาก น้ำใต้ดิน น้ำสะอาด ที่เราใช้ประโยชน์ ดื่มกิน ส่วนใหญ่มา จากน้ำใต้ดิน การทิ้งขยะ บนพื้นผิวดินทำให้มีผล ถึงน้ำใต้ดิน เพราะน้ำฝนจะชะความโสโครกซึม ลงไปถึงชั้นน้ำใต้ดินทำให้ น้ำใต้ดินเน่าเสียและ เป็นพิษได้
4.วิธีล้างรถยนต์ ล้างรถยนต์ด้วยฟองน้ำ และใช้ถังน้ำจะใช้น้ำ เพียง 15 แกลลอน แต่ถ้าล้างด้วยสายยาง จะต้อง สูญเสียน้ำถึง 150 แกลลอน
5. ดูแลรักษารถ ด้วยการเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง การดูแลรักษารถ จะต้องทำอย่าง สม่ำเสมอ ได้แก่ การเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง ตามระยะเวลา ที่ระบุไว้ในคู่มือ และทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง ควรเปลี่ยนไส้กรองด้วย
6. รักษารถ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอากาศที่ สกปรกจะทำให้ การไหลของ อากาศที่สะอาด ทำได้น้อยลง มีผลต่อการเผา ไหม้ของเครื่องยนต์ด้วย
7. รักษารถช่วยลดมลพิษ การดูแลรักษารถ จะทำให้รถ สามารถวิ่งได้เพิ่มขึ้น อีก 10% ของจำนวนไมล์ ซึ่งเท่ากับสามารถลด ราคาเชื้อเพลิงลงได้ถึง 10% เช่นกัน การลดการ ใช้เชื้อเพลิงลงก็เท่ากับ เป็นการช่วยลดมลพิษทาง อากาศให้กับโลกได้ด้วย
8. ยางรถยนต์ ช่วยประหยัดน้ำมัน การเติมลมยางรถ ให้พอดี และขับรถตามข้อ กำหนดความเร็ว จะช่วยในการ ประหยัดน้ำมันได้
9. วิธีป้องกันการรั่วไหล ของ น้ำมันเครื่อง การป้องกัน การรั่วไหลของ น้ำมันเครื่องจากตัวถัง รถยนต์สามารถทำได้ ด้วยการปิด สลักเกลียวใน เครื่องยนต์ทุกตัวให้แน่น โดยเฉพาะในส่วนที่ซึ่ง น้ำมันเครื่องรั่วไหลออกไปได้ ช่วยป้องกันการรั่ว ไหลของน้ำมันเพื่อลดมลพิษ ให้กับอากาศของเรา
10. ควรเปลี่ยน น้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เมื่อขับรถได้ทุกๆ ระยะ 3,000 - 4,000 ไมล์ และควรเลือกใช้ไส้กรอง ที่ดีที่ สุดด้วย
 11. การเพิ่มออกซิเจน ในน้ำมัน วิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยลดมลพิษ ให้กับรถยนต์ก็คือ การเพิ่มส่วนผสมของ ออกซิเจนในน้ำมัน ซึ่งจะ ช่วยลดปริมาณ การเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ ลงได้เป็นจำนวนมาก
12. อันตรายจาก ก๊าซเรดอน ก๊าซเรดอน เป็นก๊าซ กัมมันตภาพรังสี มักพบ แทรกอยู่ในดินและหิน มีคุณสมบัติ ที่สามารถ ซึมผ่านมาบนผิวดิน และกระจายออกสู่อากาศได้ โดยผ่านทางรอยร้าวและโพรงของ คอนกรีตบล็อค ตามท่อก๊าซเรดอน เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อ ระบบทางเดินหายใจ
13. พิษของ ก๊าซเรดอน ต่อร่างกาย ก๊าซเรดอน เป็นอันตราย ต่อเนื้อเยื่อของปอด การได้รับสาร กัมมันตภาพรังสี จากก๊าซเรดอนเป็น เวลานานกว่า 20 - 30 ปี จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งที่ปอดได้
14. วิธีป้องกันอันตราย จากก๊าซเรดอน การป้องกันอันตราย จากก๊าซเรดอน ทำได้โดย การไม่สูบบุหรี่ ในบ้าน หรือในห้องที่มีอากาศถ่าย เทได้น้อย เปิดหน้าต่างให้มีการถ่ายเทระหว่าง อากาศภายในบ้านกับอากาศนอกบ้านทุกๆ วัน
15. ปลูกต้นไม้ในห้อง ช่วยลดมลพิษ ปลูกต้นไม้ในห้องโดย ปลูกไม้กระถาง ผสมถ่าน กับดิน ถ่านจะเป็นตัวช่วย ดูดซับ สารมลพิษและ จุลินทรีย์ภายในห้องได้
 16. พิษภัยของฝุ่นฝ้าย ฝุ่นฝ้ายในโรงงาน อุตสาหกรรมเป็น ต้นเหตุของการเกิด โรคปอดอักเสบ โดยฝุ่นฝ้ายจะเข้าไปทำ ให้เกิดอาการแน่นหน้าอกและหัวใจ โปรดป้องกัน ตนเองจากฝุ่นฝ้าย ด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันใน การหายใจ
17. วิธีใช้น้ำยา ทำความสะอาดครัวเรือน มีสารเคมีมากกว่า 63 ชนิดที่ใช้เป็น ส่วนผสมอยู่ ในน้ำยาทำความสะอาด ครัวเรือน เช่น น้ำยาถู พื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ โปรดอ่านคำแนะนำใน ฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจาก พิษภัยอันตราย
18. เก้าอี้พลาสติก รีไซเคิล เก้าอี้พลาสติก ส่วนใหญ่ ผลิตขึ้นใหม่จาก พลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น เก้าอี้พลาสติกที่มีขนาด ความยาว 6 ฟุต นั้น ทำมาจากถังพลาสติก ที่ใช้ บรรจุนมเป็นจำนวนถึง 1,050 ใบ
19. รักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่ใกล้ตัว ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมนั้น เราไม่จำเป็นต้อง เดินทาง ไปจนถึงพื้นที่ป่าใหญ่ เพื่อปลูกป่า แต่เราสามารถเริ่มต้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายได้ในพื้นที่ ใกล้บ้านเราเอง
20. พืชท้องถิ่น มีความสำคัญ ต่อสิ่งแวดล้อม พืชดั้งเดิมของท้องถิ่น มีความสำคัญต่อระบบ นิเวศวิทยา และมีความเหมาะสม กับสภาพ อากาศและดิน มากกว่าพืช ที่นำเข้ามาจากที่อื่น ๆ ดังนั้น เราจึงควรต้องช่วยกันป้องกันและอนุรักษ์ พืชท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญพันธุ์